Thứ năm, 17/06/2021, 06:03 GMT+7
Cà Mau triển khai thực hiện Điều lệ Hội
Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Kế hoạch số 166/KH-HLGVN ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Điều lệ Hội và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau về triển khai Quyết định 770 của Thủ tướng, ngày 13 tháng 8 năm 2020 Hội Luật gia tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Điều lệ Hội với một số nội dung quan trọng dưới đây:

 

 

- Tổ chức quán triệt sâu sắc toàn bộ nội dung Điều lệ Hội, trong đó tập trung xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Luật gia Việt Nam; hội viên Hội Luật gia Việt Nam; Tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam. Đồng thời tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Điều lệ Hội tới toàn thể cán  bộ, hội viên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Căn cứ quy định của Điều lệ Hội, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội và của Hội Luật gia tỉnh, từng cấp hội xây dựng quy chế, quy định của đơn vị mình như: Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy định về thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản…

- Cung cấp cuốn Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam cho Ủy viên Ban Chấp hành, các tổ chức hội trực thuộc, các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước quản lý Hội để nghiên cứu triển khai thực hiện.

- Các tổ chức Hội trực thuộc định kỳ báo cáo việc triển khai thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam./.

Vũ Mai

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,820.0023,050.00
EUR26,974.7428,384.07
AUD17,204.7217,923.41