Thứ ba, 28/03/2023, 09:57 GMT+7
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, sáng ngày 01/02/2021 Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc trọng thể tại Hà Nội, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày làm việc so với kế hoạch đề ra.

 

 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, thông qua các dự thảo văn kiện Đại hội (5 văn kiện). Đại hội đã bầu 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết), tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên để gánh vác trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó.

 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ XIII

 

Tại Hội nghị lần thứ nhất ngày 31/01/2021, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị khóa mới gồm 18 đồng chí, (8 đồng chí tái cử và 10 đồng chí tham gia lần đầu). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

 

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII gồm một số đồng chí ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng


Hội Luật gia Việt Nam vinh dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Luật gia Việt Nam, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương là một trong 10 trường hợp đặc biệt trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Đ/c Phạm Gia Túc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tạ Tốn.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,310.0023,680.00
EUR24,766.2626,152.97
AUD15,276.1915,927.54