Thứ tư, 31/05/2023, 17:08 GMT+7
Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, họp hội nghị lần thứ mười ba.
Sáng ngày 15/12/2017 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba, nhiệm kỳ 2014 - 2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đã nêu rõ nội dung của hội nghị lần này và đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến cho các nội dung được trình tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc Hội nghị


Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký trình bày dự thảo báo cáo tổng kết Hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo nêu rõ, năm 2017, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2017 cũng là năm có tính chất bản lề của nhiệm kỳ khóa XII (2014-2019) của Hội Luật gia Việt Nam. Do vậy, ngay từ đầu năm, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác Hội Luật gia Việt Nam. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động đến các cấp hội địa phương, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2017.

 

Đ/c Lê Minh Tâm trình bày dự thảo báo cáo tổng kết Hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018


Hội nghị đã nghe đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 04 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Lê Anh Tuyến, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Hội Luật gia Việt Nam đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Đ/c Dương Thành Bắc trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW và 04 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg 


Hội nghị đã giành nhiều thời gian để thảo luận về các nội dung nêu trên. Hầu hết các ý kiến phát biểu đều đồng tình, nhất trí với các dự thảo báo cáo đã nêu. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị trong năm 2018 cần tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác Hội.

Hội nghị đã nhất trí, biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ mười ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

 

Tạ Tốn.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,295.0023,665.00
EUR24,439.1225,807.54
AUD14,836.0815,468.67