17:09 24/11/2014 GMT+7
Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII họp Hội Nghị lần thứ II
Ngày 21/11/2014, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội, Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Ban Thường vụ đã nghe đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng thư ký trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; đồng chí Lê Anh Tuyến, Trưởng Ban Tổ chức – cán bộ trình bày Dự thảo Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019 ; đồng chí Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội trình bày Báo cáo về việc xây dựng Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam tại phía Nam và Báo cáo thành lập Viện pháp luật kinh doanh và đầu tư Châu Âu.

Ban Thường vụ đã thảo luận và thống nhất nhận định, năm 2014, bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ được thể hiện trong Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 - 5- 2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động, đề ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014. Nổi bật là, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII. Đại hội xác định: phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ luật gia: giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ  nghĩa, bảo vệ con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Các mặt công tác chủ yếu của Hội: tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên; tổ chức cán bộ, hội viên và công tác đối ngoại, thi đua khen thưởng đều đạt những kết quả tốt và có bước phát triển mới.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo công tác Hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; thông qua Dự thảo Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và giao Văn phòng Trung ương Hội, Ban Tổ chức – cán bộ tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ, hoàn thiện Dự thảo hai Báo cáo nói trên trình Thường trực Trung ương Hội cho ý kiến và phát hành làm tài liệu chính thức trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 2 vào tháng 12 – 2014.

Hội nghị cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng khác./.

                                                                                                        P.V

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD