Thứ bảy, 30/09/2023, 02:40 GMT+7
Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam họp Hội nghị lần thứ tư
Ngày 03/7/2020 tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp Hội nghị lần thứ tư.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Đồng chí: Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có: đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội và đồng chí Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền cho biết, Hội nghị lần này thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng để triển khai thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt và một số vấn đề khác. Đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tập trung cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội, Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam, Quy chế Thi đua – khen thưởng để kịp thời gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe trình bày Dự thảo Báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam; Báo cáo tình hình hoạt động và phương hướng kiện toàn các Trung tâm TVPL của Hội; Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III.

 

Đ/c Trần Đức Long trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị

 

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cơ bản đồng tình với dự thảo các văn bản Ban Thường trực chuẩn bị. Về báo cáo Sơ kết công tác Hội một số ý kiến cho rằng: Báo cáo đã đánh giá đúng, toàn diện các mặt công tác Hội trong 6 tháng đầu năm và đề nghị bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nội dung góp ý kiến vào dự án Luật Cư trú và tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đến các tầng lớp nhân dân. Đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Điều lệ, các ý kiến nhất trí để Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch nhằm kịp thời triển khai thực hiện. Về các Quy chế hoạt động, các đại biểu đề nghị các tổ soạn thảo cần rà soát kỹ hơn các quy định mới trong Điều lệ để cụ thể hóa vào Quy chế, bảo đảm tính chính xác và gửi xin ý kiến các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định trước khi ban hành.Các đại biểu cũng đồng tình với thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba vào ngày 18 tháng 9 năm 2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận các ý kiến phát biểu để chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu, sớm hoàn thiện các Dự thảo để gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội./. 

Vũ Mai

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD