Chủ nhật, 31/05/2020, 03:18 GMT+7
Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam
Ngày 22/4/2019 tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam.

 

Toàn cảnh buổi làm việc


Tham dự đoàn kiểm tra còn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các đại diện một số cơ quan hữu quan ở Trung ương.

 

Đ/c Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo buổi làm việc


Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi làm việc nghiêm túc đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống tổ chức Hội Luật gia Việt Nam và những đề xuất, kiến nghị để đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền, trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102


Trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW trong hệ thống tổ chức Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết: Sau khi Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị được ban hành, nhận thức rõ tầm quan trọng của Kết luận số 102-KL/TW, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã kịp thời đề ra chương trình hành động trong toàn hội. Các cấp hội trong cả nước đã nghiêm túc tổ chức, quán triệt, phổ biến nội dung Kết luận 102 đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, trước hết là hội viên của Hội. Việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Kết luận ở các Hội địa phương được gắn với vai trò, trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành có liên quan và các cấp hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đó cho thấy, những chủ trương, định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 102-KL/TW là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn.

 

Đ/c Nguyễn Sơn, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu ý kiến


Ngay sau khi ban hành, Kết luận số 102-KL/TW đã phát huy tác dụng, giúp cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý tốt hơn việc tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng. Đồng thời, Kết luận là một cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần phát triển mạnh mẽ tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong 5 năm qua.

 

Đ/c Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch HLGVN phát biểu ý kiến


Từ khi Kết luận 102-KL/TW được ban hành cho đến nay, nhiều bộ, ngành và địa phương đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia các cấp phát triển cả về tổ chức và hoạt động. Bên cạnh đó, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam cùng toàn thể các cấp Hội và hội viên đã nỗ lực phấn đấu, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị được thể hiện trong Kết luận 102/KL-TW, chủ động xây dựng và thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch công tác, trong đó nhiều nội dung, nhiều mặt hoạt động đã có những bước phát triển rất đáng tự hào. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, cùng toàn Đảng, toàn dân ta đưa đất nước tiếp tục phát triển toàn diện. Cho đến nay, Kết luận 102-KL/TW vẫn phát huy tác dụng và là một trong những cơ sở chính trị pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thời gian tới.

 

Đ/c Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch HLGVN, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu ý kiến


Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rõ: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 102-KL/TW của các cấp Hội chưa đồng bộ, chưa sâu. Sự phối hợp của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam với các cấp ủy, tổ chức Đảng ở những cơ quan có liên quan còn thiếu chặt chẽ. Hiệu quả thực hiện còn hạn chế.

Tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam chưa thống nhất, không đảm bảo tính hệ thống, có nơi Hội Luật gia được thành lập đến cấp xã, có nơi chỉ thành lập đến cấp huyện, thậm chí một số huyện chưa thành lập Hội Luật gia.

 

Đ/c Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HLGVN phát biểu ý kiến


Hoạt động của các cấp Hội Luật gia chưa đồng đều, ở một số nơi còn yếu, mang tính hành chính, hình thức, chất lượng chưa được như mong muốn, còn lúng túng về nội dung, phương thức, chưa phát huy đầy đủ vai trò, tác dụng của Hội.

Trao đổi ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện Kết luận 102 trong hệ thống tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam trong 5 năm qua. Nhiều ý kiến đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và vai trò, vị trí của Hội Luật gia Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN; Đồng thời, đề xuất việc Trung ương sẽ thực hiện việc chuyển từ hỗ trợ ngân sách sang tự chủ tài chính; khoán công việc kèm theo điều kiện hoạt động; xã hội hóa một số dịch vụ công để hội thực hiện…

 

Đ/c Nguyễn Phước Lộc phát biểu ý kiến


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia Việt Nam đã thực hiện được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống hội trên cả nước; Chuyển hướng hoạt động phù hợp với Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị; Chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp nhận các dịch vụ công mà nhà nước sẽ chuyển giao trong thời gian tới… để Hội có nhiều đóng góp hơn nữa cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

 

Tạ Tốn.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI BUỔI LÀM VIỆC

 

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch HLGVN, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao

 

Đ/c Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

 

Đ/c Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,160.0023,370.00
EUR25,156.0726,438.96
AUD15,055.9715,684.71