• HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM: 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 14:31, 11/03/2015
  60 năm xây dựng và phát triển, với bao khó khăn đã vượt qua cùng những thành tựu đáng tự hào đã đạt được bằng sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi vì tôn chỉ, mục tiêu đã định, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục vững bước trên đường phát triển với kim chỉ nam “đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển” trong niềm tin của Đảng và Nhà nước và ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên.
 • Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật 10:39, 10/03/2015
  (ĐSPL)Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam rất chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật với những hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn tuỳ thuộc vào đối tượng và điều kiện của từng cấp Hội...
 • Những hoạt động góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc 10:29, 10/03/2015
  (ĐSPL) Trước việc Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế ngang nhiên có những hành động phi pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam đã ra tuyên bố yêu cầu phía Trung Quốc tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết trong Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông…
 • Trí tuệ Hội Luật gia đóng góp vào công tác lập pháp, lập quy Nhà nước 11:09, 04/03/2015
  (ĐSPL) - 60 năm trưởng thành và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp và hoạt động lập quy của cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, phát huy trí tuệ luật gia đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược lập pháp của Nhà nước cũng như Chiến lược Cải cách tư pháp...
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2315023250
EUR26023.8826754.21
AUD16272.8116549.83