Thứ tư, 27/10/2021, 06:35 GMT+7
Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tư vấn pháp luật về lao động, việc làm
Hưởng ứng kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 9/11 và thực hiện các nhiệm vụ khác trong năm của Hội, Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội thực hiện các đợt truyền thông tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về lao động, việc làm cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch covid là người lao động di cư, lao động giúp việc gia đình.