Thứ ba, 21/05/2019, 19:36 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Quảng Xương
Trong khuôn khổ thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021, ngày 14/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị huyện Quảng Xương, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND huyện Quảng Xương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, pháp luật cho gần 200 đại biểu là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; lãnh đạo UBND, công chức tư pháp – hộ tịch; chủ tịch các hội: Phụ nữ, Nông dân và Cựu chiến binh xã, thị trấn huyện Quảng Xương.