Thứ sáu, 23/02/2024, 06:46 GMT+7
Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Công an ký kết chương trình phối hợp công tác
Sáng ngày 26/1, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc nhằm phối hợp tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới