Thứ bảy, 23/03/2019, 23:24 GMT+7
Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày 01/3/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy bân Nhân dân các huyện, thành phố.