Thứ năm, 19/01/2017, 11:18 GMT+7
Hội Luật gia Việt Nam luôn linh hoạt trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Ngày 18 tháng 01 năm 2017 tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác đối ngoại nhân dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.