Thứ sáu, 24/02/2017, 15:04 GMT+7
Hội nghị Chuyên đề về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 20 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Trung ương Hội, Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm thực hiện Chỉ thị Số 05 - CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.